آموزش وردپرس،معرفی تابع wp text diff

wp text diff

سلام من میلادی هستم و در این قسمت از آموزش وردپرس می خواهم شما را با تابع wp_text_diff آشنا کنم.


با استفاده از این تابع می توانید تفاوت دو رشته را ببینید که برای آسودگی خواندن آن را در یک جدول HTML قابل خواندن برای شما قرار می دهد.

اگر هر دو رشته با هم معادل هستند، wp_text_diff یک رشته خالی می گرداند. در غیر این صورت، یک جدول HTML که تغییرات را  نشان می دهد باز می گرداند.برای فایل های حذف شده و یا اضافه شده از  تگ های  html  که<del> برای حذف شده  و <ins> برای اضافه شده ، استفاده می کند.

استفاده اولیه برای  نمایش تغییرات بین نسخه قدیمی و یک نسخه جدید از رشته است.

@uses Text_Diff @uses WP_Text_Diff_Renderer_Table

 

ساختار

<?php wp_text_diff( $left_string, $right_string, $args ); ?>

پارامترها

$left_string
یک رشته که ورژن قدیمی می باشد
Default: None
$right_string
یک رشته که ورژن جدید می باشد
 
Default: None
$args
یک رشته  آرایه ای اختیاری که با آن می توانید عنوان، عنوان ورژن قدیم و عنوان ورژن جدید را قرار دهید.
 
Default: optional

آرگومان های args$

title
عنوان جدول تفاوت ها می باشد که به صورت پیش فرض خالی می باشد.
Default: null
title_left
عنوان ستون نسخه قدیمی  می باشد که به صورت پیش فرض خالی می باشد.
Default: null
title_right
عنوان ستون نسخه جدید  می باشد که به صورت پیش فرض خالی می باشد.
Default: null

مقادیر بازگشتی

یک رشته خالی در صورت عدم تفاوت و یک جدول HTML در صورت یافتن تفاوت ها

مثال:

$left_string = 'This is the original string';

$right_string = 'This is the revised string';

$args = array(
	'title'           => 'Differences',
	'title_left'      => 'Old Version',
	'title_right'     => 'New Version'
);

$diff_table = wp_text_diff($left_string,$right_string, $args);

echo $diff_table;

 

که خروجی آن به شکل زیر می باشد
 
<table class="diff">
	<colgroup>
		<col class="ltype">
		<col class="content">
		<col class="ltype">
		<col class="content">
	</colgroup>
	<thead>
		<tr class="diff-title">
			<th colspan="4">Differences</th>
		</tr>
		<tr class="diff-sub-title">
			<td></td>
			<th>Old Version</th>
			<td></td>
			<th>New version</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td>-</td>
			<td class="diff-deletedline">
				This is the <del>original</del> string
			</td>
			<td>+</td>
			<td class="diff-addedline">
				This is the <ins>revised</ins> string
			</td>
		</tr>

	</tbody>
</table>

 

wp-text-diff1_wpmen.ir_

 

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۲۸ خرداد ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.