آموزش وردپرس ، افزودن دسته ای متا برای کاربران

user_synchronization

اگر شما بخواهید برای کاربران سایت خود به صورت دسته ای متا یا داده ای ایجاد کنید می توانید از تابع user metadata در پروژه های وردپرس استفاده کنید.برای اینکه چندین مقدار با استفاده از تابع وردپرسی  برای کاربران بگذاریم و با کمترین مقدارفراخوانی از MySQL .فقط به یاد داشته باشید این تابع معتبر سازی را انجام نمیدهد چرا که در قسمت منطقی کد قرار دارد.

 


function add_user_meta_batch($user_id, $metadata) {
	global $wpdb;
	$meta_values = array();
	foreach ($metadata as $key => $value) {
		$meta_values[] = $wpdb->prepare('(NULL, %s, %s, %s)', $user_id, $key, $value);
	}
	$values = implode(', ', $meta_values);
	$wpdb->query("INSERT INTO $wpdb->usermeta (umeta_id, user_id, meta_key, meta_value) VALUES $values");
}
تاریخ آخرین بروزرسانی : ۴ تیر ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.