آموزش وردپرس ، ساخت یک صفحه با پلاگین

make-page-wordpres-with-diffrent-style-wpmen.ir

سلام من میلادی هستم ودر این قسمت از آموزش وردپرس  می خواهم  یک صفحه با استفاده از پلاگین بسازم.

ابتدا صفحه مربوط به پلاگین را باز کنید و کد های زیر را بزنید تا در ادامه اطلاعات آن را برای شما بگذارم

 

 

/* Runs when plugin is activated */
register_activation_hook(__FILE__,'my_plugin_install'); 

/* Runs on plugin deactivation*/
register_deactivation_hook( __FILE__, 'my_plugin_remove' );

 

 

function my_plugin_install() {

  global $wpdb;

  $the_page_title = 'wpmen.ir page';
  $the_page_name = 'wpmen.ir page';

  // the menu entry...
  delete_option("my_plugin_page_title");
  add_option("my_plugin_page_title", $the_page_title, '', 'yes');
  // the slug...
  delete_option("my_plugin_page_name");
  add_option("my_plugin_page_name", $the_page_name, '', 'yes');
  // the id...
  delete_option("my_plugin_page_id");
  add_option("my_plugin_page_id", '0', '', 'yes');

  $the_page = get_page_by_title( $the_page_title );

  if ( ! $the_page ) {

    // Create post object
    $_p = array();
    $_p['post_title'] = $the_page_title;
    $_p['post_content'] = "This text is content of wpmen.ir plugin";
    $_p['post_status'] = 'publish';
    $_p['post_type'] = 'page';
    $_p['comment_status'] = 'closed';
    $_p['ping_status'] = 'closed';
    $_p['post_category'] = array(1); // the default 'Uncatrgorised'

    // Insert the post into the database
    $the_page_id = wp_insert_post( $_p );

  }
  else {
    // the plugin may have been previously active and the page may just be trashed...

    $the_page_id = $the_page->ID;

    //make sure the page is not trashed...
    $the_page->post_status = 'publish';
    $the_page_id = wp_update_post( $the_page );

  }

  delete_option( 'my_plugin_page_id' );
  add_option( 'my_plugin_page_id', $the_page_id );

}

function my_plugin_remove() {

  global $wpdb;

  $the_page_title = get_option( "my_plugin_page_title" );
  $the_page_name = get_option( "my_plugin_page_name" );

  // the id of our page...
  $the_page_id = get_option( 'my_plugin_page_id' );
  if( $the_page_id ) {

    wp_delete_post( $the_page_id ); // this will trash, not delete

  }

  delete_option("my_plugin_page_title");
  delete_option("my_plugin_page_name");
  delete_option("my_plugin_page_id");

}

در ابتدا شما تعیین می کنید هنگام فعال کردن و غیر فعال کردن پلاگین چه توابعی باید اجرا شوند.سپس در هنگام فعال کردن پلاگین یک صفحه با عنوان و متن مربوطه ای که ما گذاشتیم می آید که عنوان آن  در post_title ذخیره می شود.شما می توانید با گزینه های دیگر سایر تنظیمات را انجام دهید.در صورت نیاز و سوال با مردان وردپرس در تماس باشید

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۶ تیر ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.