آموزش وردپرس ، نمایش پروفایل کاربر

user-wordpress-wpmen.ir

با سلام میلادی هستم از تیم مردان وردپرس.در این قسمت از آموزش وردپرس می خواهیم اطلاعات کاربران را به نمایش بگذاریم.مثلا نام و نام خانوادگی و… با ما همراه باشید.

در وردپرس هوک اکشنی وجود دارد که می توانید با آن مشخصات کاربران خود را نمایش دهید.

این قلاب هنگامی است  که یک کاربر در حال مشاهده صفحه مشخصات دیگران باشد.همچنین اگر در قسمت پروفایل خود باشید می توانید آن را تغییر دهید.

با استفاده از get_the_author_meta می توانید اطلاعات کاربری از قبیل نام و … را دریافت کنید.

پارامترها

$user
 
یک object  اختیاری که object کاربران را با استفاده از WP_User دریافت می کند.
Default: None

 

مثال:

/**
 * Show custom user profile fields
 * @param  obj $user The user object.
 * @return void
 */
function numediaweb_custom_user_profile_fields($user) {
?>
<table class="form-table">
<tr>
	<th>
		<label for="tc_location"><?php _e('Location'); ?></label>
	</th>
	<td>
		<input type="text" name="tc_location" id="tc_location" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'tc_location', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" />
		<br><span class="description"><?php _e('Your location.', 'travelcat'); ?></span>
	</td>
</tr>
<tr>
	<th>
		<label for="tc_favorites"><?php _e('Favorites', 'travelcat'); ?></label>
	</th>
	<td>
		<input type="text" name="tc_favorites" id="tc_favorites" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'tc_favorites', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" />
		<br><span class="description"><?php _e('Can you share a few of your favorite places to be or to stay?', 'travelcat'); ?></span>
		<br><span class="description"><?php _e('Separate by commas.', 'travelcat'); ?></span>
	</td>
</tr>
<tr>
	<th>
		<label for="tc_travel_map"><?php _e('Travel map', 'travelcat'); ?></label>
	</th>
	<td>
		<input type="text" name="tc_travel_map" id="tc_travel_map" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'tc_travel_map', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" />
		<br><span class="description"><?php _e('Been there / Going there within a year / Wish list.', 'travelcat'); ?></span>
		<br><span class="description"><?php _e('Separate by commas.', 'travelcat'); ?></span>
	</td>
</tr>
</table>
<?php
}
add_action('show_user_profile', 'numediaweb_custom_user_profile_fields');
add_action('edit_user_profile', 'numediaweb_custom_user_profile_fields');

 

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۷ تیر ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.