آمـــوزش---وردپـــرس‌---ویرایش-لیست-نظرات

اگر در وردپرس بخواهید لیست نظرات کاربران را نمایش دهید از پیش فرض خود وردپرس استفاده می شود و شما برای سفارشی کردن آن نیاز به طراحی css دارید.حال اگر قالب شما طرحی داشته باشد که با طراحی و سبک دهی درست نشود می توانید  از آموزش زیر استفاده کنید.

با کد های زیر می توانید رویکرد متفاوتی از لیست نظرات کاربران داشته باشید و قدرت بیشتری در انتخاب گزینه های html داشته باشید

کد زیر را در functions.php قرار دهید.

 

<?php
function wpmen_comment($comment, $args, $depth) {
  $GLOBALS['comment'] = $comment; ?>
  <li <?php comment_class(); ?> id="li-comment-<?php comment_ID() ?>">
   <div id="comment-<?php comment_ID(); ?>">
   <div class="comment-author vcard">
     <?php echo get_avatar($comment,$size='48',$default='<path_to_url>' ); ?>
 
     <?php printf(__('<cite class="fn">%s</cite> <span class="says">says:</span>'), get_comment_author_link()) ?>
   </div>
   <?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
     <em><?php _e('Your comment is awaiting moderation.') ?></em>
     <br />
   <?php endif; ?>
 
   <div class="comment-meta commentmetadata">
     <a href="<?php echo htmlspecialchars( get_comment_link( $comment->comment_ID ) ) ?>">
       <?php printf(__('%1$s at %2$s'), get_comment_date(), get_comment_time()) ?>
     </a>
     <?php edit_comment_link(__('(Edit)'),' ','') ?>
   </div>
 
   <?php comment_text() ?>
 
   <div class="reply">
     <?php comment_reply_link(array_merge( $args, array('depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))) ?>
   </div>
   </div>
<?php
    }
?>

در کد بالا شما یک تابع به نام wpmen_comment  تعریف کرده اید که نظرات را می گیرد و طبق کد های html شما قرار می دهد.حال کافیست در comments.php و یا صفحه ای که میخواهید نظرات باشد(درون حلقه نمایش پست ها که معمولا در single.php ) کد زیر را


<?php
wp_list_comments("callback=wpmen_comment  ");
?>

 

جایگزین کد زیر کنید.


<?php wp_list_comments(); ?

خروجی به صورت زیر خواهد بود

 

 

در مطلب توابع وردپرس ، تابع wp_list_comments میتوانید آموزش تابع wp_list_comments را مشاهده نمایید.

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.