آموزش وردپرس ، پلاگین وردپرسی Categories Images

در قسمت معرفی پلاگین Categories Images این پلاگین معرفی شد.حال نحوه کار با آن در این آموزش بررسی می شود.

ابتدا باید  پلاگین را از  categories-images دانلود و در قسمت پلاگین ها آن را استخراج کرده و نصب را انجام داد.اگر سایت وردپرسی به صورت آنلاین می باشد می توان آن را در قسمت افزونه ها -> افزودن و در جستوجو categories-images  را جستجو و نصب کرد.

برای آموزش نصب افزونه های ورپرس می توان از آموزش وردپرس ، نصب افزونه ها استفاده کرد.

بعد از نصب افزونه به طور خودکار به  دسته بندی ها فیلد افزودن  تصویر اضافه می شود که می توان تصویر را تنظیم کرد.

 

حال می توان یک دسته بندی جدید با یک تصویر افزود

بعد از وارد کردن اطلاعات دکمه "افزودن دسته تازه " را زده تا دسته بندی جدید افزوده گردد.سپس می توان آن را ویرایش کرده و تصویر جدید قرار داد.

حال برای نمایش دسته بندی ها احتیاج به کدی می باشد که این افزونه در اختیار قرار داده است.در پیشفرض می توان از آن در صفحه category.php و single.php استفاده کرد ولی اگر حلقه نمایش مطالب باشد می توان در هر جایی که می توان نمایش داد. کد زیر را  برای نمایش تصاویر  دسته بندی ها در صفحه category.php قالب فعال  قرار می دهیم. برای گرفتن آدرس تصویر 

<?php if (function_exists('z_taxonomy_image_url')) echo z_taxonomy_image_url(); ?>

و یا از کد زیر برای تابع مربوطه  برای نمایش تصاویر

<?php if (function_exists('z_taxonomy_image')) z_taxonomy_image(); ?>


حال اگر قالبی باشد که از پیشفرض های قالب وردپرس نباشد می توان از کد های زیر استفاده کرد.کافیست کد ها در حلقه ها قرار بگیرند.

مثال:کد زیر برای نمایش تمام دسته بندی ها به همراه تصاویر مورد استفاده قرار می گیرد.

<ul>
<?php foreach (get_categories() as $cat) : ?>
<li>
<img src="<?php echo z_taxonomy_image_url($cat->term_id); ?>" />
<a href="<?php echo get_category_link($cat->term_id); ?>"><?php echo $cat->cat_name; ?></a>
</li>
<?php endforeach; ?>
</ul>

یا کد 

 

<ul>
<?php foreach (get_categories() as $cat) : ?>
<li>
<?php z_taxonomy_image($cat->term_id); ?>
<a href="<?php echo get_category_link($cat->term_id); ?>"><?php echo $cat->cat_name; ?></a>
</li>
<?php endforeach; ?>
</ul>

مثال:برای دریافت یک دسته بندی خاصبه جای your_taxonomy باید دسته بندی مورد نظر را قرار داد.

<ul>
<?php foreach (get_terms('your_taxonomy') as $cat) : ?>
<li>
<img src="<?php echo z_taxonomy_image_url($cat->term_id); ?>" />
<a href="<?php echo get_term_link($cat->slug, 'your_taxonomy'); ?>"><?php echo $cat->name; ?></a>
</li>
<?php endforeach; ?>
</ul>

و یا

<ul>
<?php foreach (get_terms('your_taxonomy') as $cat) : ?>
<li>
<?php z_taxonomy_image($cat->term_id); ?>
<a href="<?php echo get_term_link($cat->slug, 'your_taxonomy'); ?>"><?php echo $cat->name; ?></a>
</li>
<?php endforeach; ?>
</ul>

 


مثال: اگرتمام  را بخواهیم نمایش دهیم از کد زیر استفاده می کنیم

<ul>
<?php foreach (get_the_category() as $cat) : ?>
<li>
<img src="<?php echo z_taxonomy_image_url($cat->term_id); ?>" />
<a href="<?php echo get_category_link($cat->term_id); ?>"><?php echo $cat->cat_name; ?></a>
</li>
<?php endforeach; ?>
</ul>

و یا

 

<ul>
<?php foreach (get_the_category() as $cat) : ?>
<li>
<?php z_taxonomy_image($cat->term_id); ?>
<a href="<?php echo get_category_link($cat->term_id); ?>"><?php echo $cat->cat_name; ?></a>
</li>
<?php endforeach; ?>
</ul>


مثال:برای گرفتن دسته بندی بر اساس شناسه پست.گرفتن دسته بندی های پست مربوطه

<ul>
<?php foreach (get_the_terms(get_the_ID(), 'your_taxonomy') as $cat) : ?>
<li>
<img src="<?php echo z_taxonomy_image_url($cat->term_id); ?>" />
<a href="<?php echo get_term_link($cat->term_id, 'your_taxonomy'); ?>"><?php echo $cat->name; ?></a>
</li>
<?php endforeach; ?>
</ul>

و یا

<ul>
<?php foreach (get_the_terms(get_the_ID(), 'your_taxonomy') as $cat) : ?>
<li>
<?php z_taxonomy_image($cat->term_id); ?>
<a href="<?php echo get_term_link($cat->term_id, 'your_taxonomy'); ?>"><?php echo $cat->name; ?></a>
</li>
<?php endforeach; ?>
</ul>

 


مثال:گرفتن تصویر برای تغییر اندازه و …

<img src="<?php echo z_taxonomy_image_url(NULL, 'thumbnail'); ?>" />

و یا 

<?php z_taxonomy_image(NULL, 'thumbnail'); ?>

و یا درون یک حلقه

<ul>
<?php foreach (get_the_terms(get_the_ID(), 'your_taxonomy') as $cat) : ?>
<li>
<img src="<?php echo z_taxonomy_image_url($cat->term_id, 'medium'); ?>" />
<a href="<?php echo get_term_link($cat->term_id, 'your_taxonomy'); ?>"><?php echo $cat->name; ?></a>
</li>
<?php endforeach; ?>
</ul>

برای ایجاد اندازه 

<img src="<?php echo z_taxonomy_image_url(NULL, array(300, 250)); ?>" />

و یا

<?php z_taxonomy_image(NULL, array(300, 250)); ?>

همچنین می توان از طریق پارامترهای ورودی به آن کلاس داد

<?php
$attr = array(
'class' => 'category_image',
'alt' => 'image alt',
'height' => 200,
'width' => 300,
'title' => 'category title',
);
z_taxonomy_image(NULL, 'full', $attr); ?>


کد های بالا ممکن است اگر در جای مناسب قرار نگیرند خطا بگیرند. کد ها تماما از صفحه پلاگین گرفته شده است.درصورت وجود خطا کد های دیگر را امتحان کنید .همچنین می توانید با مردان وردپرس در ارتباط باشید.

منبع :‌ مردان وردپرس

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۸ شهریور ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.