افزودن فیلد اضافی برای کاربران

آموزش وردپرس

در وردپرس ، فیلد های پیشفرض فیلد هایی هستند که بیشتر مورد استفاده کاربران قرار می گیرند،این فیلد ها برای کاربران نیز همسن گونه می باشد.حال اگر مدیر سایتی بخواهد فیلد اضافی برای کاربران خود ، مثلا شماره تلفن،شماره ملی و … را قرار دهد تا اطلاعات آماری بیشتری از کاربران خود داشته باشد ، می توان از پلاگین  Advanced Custom Fields استفاده کرد و یا بدون استفاده از پلاگین نیز می توان این کار را انجام داد.اگر فیلدهای اضافی پیچیده ای مورد نیاز است بهتر است از پلاگین  Advanced Custom Fields استفاده کنید یا در غیر اینصورت این قسمت آموزش وردپرس را مشاهده فرمایید.

برای افزودن یک فیلد خاص به کاربران وردپرس می توانید از کد زیر استفاده نمایید

 

add_action( 'show_user_profile', 'my_show_extra_profile_fields' );
add_action( 'edit_user_profile', 'my_show_extra_profile_fields' );

function my_show_extra_profile_fields( $user ) { ?>

<h3>Extra profile information</h3>
<table class="form-table">
  <tr>
  <th><label for="instagram">instagram</label></th>
    <td>
      <input type="text" name="instagram" id="instagram" value="<?php echo esc_attr( get_the_author_meta( 'instagram', $user->ID ) ); ?>" class="regular-text" /><br />
      <span class="description">Please enter your instagram username.</span>
    </td>
  </tr>

</table>
<?php }

در بالا ما یک فیلد اضافی اینستاگرام برای کاربران اضافه کردیم و برای ذخیره سازی آن از کد زیر استفاده می کنیم

add_action( 'personal_options_update', 'my_save_extra_profile_fields' );
add_action( 'edit_user_profile_update', 'my_save_extra_profile_fields' );

function my_save_extra_profile_fields( $user_id ) {

	if ( !current_user_can( 'edit_user', $user_id ) )
		return false;

	/* Copy and paste this line for additional fields. Make sure to change 'twitter' to the field ID. */
	update_usermeta( $user_id, 'instagram', $_POST['instagram'] );
}

و در آخر برای نمایش آن از کد زیر در حلقه نمایش اطلاعات کاربران استفاده می کنیم.

$user_instagram = get_the_author_meta( 'instagram' );

 

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۵ دی ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.