بررسی تابع is_email_address_unsafe در وردپرس

check email -wpmen.ir

وردپرس یک لیست از ایمیل هایی را که نا امن هستند را در سیستم ذخیره می کند تا در آینده دیگر این ایمیل ها حق استفاده از بخش های مختلف را نداشته باشند. برای بررسی این که آیا ایمیل که می خواهید چک کنید ایمیل امن یا خیر یک تابع وجود دارد که نام آن is_email_address_unsafe می باشد به راحتی می توانید با آن کار کنید مقدار بازگشتی آن صحیح و غلط است. این تابع در مسیر زیر موجود است.

wp-includes/ms-functions.php

و به شکل زیر می باشد:

function is_email_address_unsafe( $user_email ) {
  $banned_names = get_site_option( 'banned_email_domains' );
  if ( $banned_names && ! is_array( $banned_names ) )
    $banned_names = explode( "\n", $banned_names );
 
  $is_email_address_unsafe = false;
 
  if ( $banned_names && is_array( $banned_names ) ) {
    $banned_names = array_map( 'strtolower', $banned_names );
    $normalized_email = strtolower( $user_email );
 
    list( $email_local_part, $email_domain ) = explode( '@', $normalized_email );
 
    foreach ( $banned_names as $banned_domain ) {
      if ( ! $banned_domain )
        continue;
 
      if ( $email_domain == $banned_domain ) {
        $is_email_address_unsafe = true;
        break;
      }
 
      $dotted_domain = ".$banned_domain";
      if ( $dotted_domain === substr( $normalized_email, -strlen( $dotted_domain ) ) ) {
        $is_email_address_unsafe = true;
        break;
      }
    }
  }
 
  /**
   * Filter whether an email address is unsafe.
   *
   * @since 3.5.0
   *
   * @param bool  $is_email_address_unsafe Whether the email address is "unsafe". Default false.
   * @param string $user_email       User email address.
   */
  return apply_filters( 'is_email_address_unsafe', $is_email_address_unsafe, $user_email );
}

نحوه استفاده:

is_email_address_unsafe ( string $user_email )

میزان user_email در حقیقت همان ایمیل است که می خواهید چک کنید .

منبع :‌ مردان وردپرس

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۵ خرداد ۱۳۹۵
صادق مهدی لو

زمانی که تنها دوازده سال داشتم ، پدرم برای کادوی تولدم کامپیوتری را خرید. او هرگز نمی دانست که این وسیله زندگی من را تغییر خواهد داد ، و اکنون من یک برنامه نویس هستم...

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.