بررسی وجود username در وردپرس با username exists

user-wordpress-wpmen.ir

اگر در وردپرس بخواهید بررسی کنید که یک نام کاربری وجود دارد یا خیر می توانید از تابع زیر استفاده نمایید.پس از پیدا کردن آن این تابع شناسه کاربر را باز می گرداند.

ساختار

<?php username_exists( $username ); ?> 

پارامترها

$username
یک رشته اجباری که نام کاربر را برای بررسی دریافت می کند.
Default: None

مقادیر بازگشتی

(mixed) 
این تابع شناسه کاربر را هنگام وجود داشتن نام کاربری و مقدار false را هنگام عدم وجود نام کاربری بر می گرداند

مثال:

<?php 
    $username = $_POST['username'];
    if ( username_exists( $username ) )
      echo "Username In Use!";
    else
      echo "Username Not In Use!";
?>


 

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.