wordpress-post-format-icons

با استفاده از این تابع می توانید یک قالب پستی را تنظیم کنید.می تواند هر جایی باشد به صورت object و یا به صورت تکی و با شناسه پست باشد

ساختار

<?php set_post_format( $post , $format); ?>

پارامترها

$post
شناسه پست که به صورت object و یا به صورت شناسه پست می باشد و باید وارد شود.
پیشفرض: none
$format
پست فرمتی که می خواهید برای یک پست تعریف کنید.می تواند به صورت یک آرایه باشد و اگر یک آرایه خالی باشد تمام پست فرمت های پست را حذف می کند
(string or array) (Required) The format of the post. Use an empty string or array to remove all formats from the post.

 

Default: none

مقادیر بازگشتی

یک آرایه از شناسه هایی  که  تحت تاثیر قرار گرفته اند.یا یک  WP_Error برای خطاهای احتمالی و شناسه های پست اشتباه وارد شده.
 

مثال

<?php
/*
 * Set the post format of a post (in the loop).
 */
set_post_format($post->ID, 'gallery' ); //sets the given post to the 'gallery' format

?>

قالب پستی gallery را برای پست هایی که در داخل حلقه هستند قرار می دهد.

سورس کد:

function set_post_format( $post, $format ) {
  $post = get_post( $post );
 
  if ( empty( $post ) )
    return new WP_Error( 'invalid_post', __( 'Invalid post.' ) );
 
  if ( ! empty( $format ) ) {
    $format = sanitize_key( $format );
    if ( 'standard' === $format || ! in_array( $format, get_post_format_slugs() ) )
      $format = '';
    else
      $format = 'post-format-' . $format;
  }
 
  return wp_set_post_terms( $post->ID, $format, 'post_format' );
}

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.