زمان بندی با تابع وردپرسی wp cron

 wp-cron-job-wpmen.ir

با استفاده از این تابع می توانید رویدادها را با برنامه ریزی نمایش دهید.به طور مثال می توانید روزی ۱ بار یک پیغامی را نمایش دهید و یا….

ساختار

<?php wp_cron() ?>

پارامترها

None.

مقادیر بازگشتی

(null) 
مقدار خالی را بر می گرداند وقتی که تابع نیازی به اجرا نداشته باشد.

مثال:

 مثال  زیر تابع  در هر ساعت یک ایمیل می فرستد.

if ( ! wp_next_scheduled( 'my_task_hook' ) ) {
  wp_schedule_event( time(), 'hourly', 'my_task_hook' );
}

add_action( 'my_task_hook', 'my_task_function' );

function my_task_function() {
  wp_mail( 'your@email.com', 'Automatic email', 'Automatic scheduled email from WordPress.');
}

با استفاده کد زیر می توانید تابع را بر اساس زمان بندی که بر اساس ساعتی ، دوبار در روز و روزانه  باشد تنطیم نمایید.

if ( ! wp_next_scheduled( 'my_task_hook' ) )
 { wp_schedule_event( time(), 'hourly', 'my_task_hook' ); }
تاریخ آخرین بروزرسانی : ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.