ساخت زیر منو برای تنظیمات پنل وردپرس با add options page

options-page-wpmen.ir

در قسمت هایی به شما  نحوه گذاشتن منو در ادمین بار را آموزش دادیم.حال می خواهیم یک صفحه گزینه برای تنظیمات پلاگین خود و یا گزینه های دیگر بسازید می توانید از  تابع وردپرس add options page استفاده نمایید که این تابع به طور خودکار یک زیر منو به قسمت تنظیمات(settings) پنل سایت شما اضافه می کند.بیشترین کاربرد آن برای پلاگین ها و تنظیمات مربوط به آن می باشد.

ساختار

 <?php
add_options_page( $page_title, $menu_title, $capability, $menu_slug, $function);
?> 

پارامتر ها

$page_title
  زمانی که منو انتخاب شده است متن در برچسب عنوان صفحه نمایش داده می شود (string) (required)
Default: None
$menu_title
  متی که برای منو استفاده می شود(string) (required)
Default: None
$capability
قابلیت مورد نیاز برای این منو به  کاربر نمایش داده می شود.(string) (required
Default: None
$menu_slug
 
(string) (required)
نام اسلاگ برای اشاره به این منو (باید اسلاگ این منو منحصر به فرد می باشد).
Default: None
$function
(callback) (optional) The function to be called to output the content for this page.
تابع برای خروجی محتوای این صفحه.
Default: ' '

مقدار بازگشتی

 
string 
 
(What add_submenu_page() returns)
hook_suffix نتیجه  صفحه است
 

مثال 

استفاده از نمونه در یک تابع ثبت نام با قلاب: ADMIN_MENU ( به اضافه کردن اجرایی منوها نگاه کنید ) :

 

 

add_action( 'admin_menu', 'my_plugin_menu' );

function my_plugin_menu() {
	add_options_page( 
		'My Options',
		'My Plugin',
		'manage_options',
		'my-plugin.php',
		'my_plugin_page'
	);
}
شی گرایی  گزینه صفحه کمکی / مشاهده:
 
class options_page {

	function __construct() {
		add_action( 'admin_menu', array( $this, 'admin_menu' ) );
	}

	function admin_menu() {
		add_options_page(
			'Page Title',
			'Circle Tree Login',
			'manage_options',
			'options_page_slug',
			array(
				$this,
				'settings_page'
			)
		);
	}

	function  settings_page() {
		echo 'This is the page content';
	}
}

new options_page;
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.