آموزش وردپرس ، طرز استفاده از تایع is_author

زمانی ممکن است شما این موضوع را بخواهید بررسی کنید که آیا کاربر مورد نظرتان دسترسی به بخش نوبسندگی دارد یا خیر، با تابع is_author می توانید هر کاربری را که خواستید بررسی کنید به مثال زیر توجه کنید:

<?php is_author($author); ?>

در مثال بالا آورده ایم که مقدار $author بررسی شود، مقدار برگشتی این تابع از نوع Bolean می باشد و در صورت درست بودن مقدار ۱ و در غیر اینصورت مقدار ۰ را بر می گرداند.

is_author();
// می خواهید کاربری را درون حلقه ای بررسی کنید

is_author('4');
// زمانی که می خواهید کاربری را که آی دی آن را می دانید بررسی کنید در این جا ۴ آی دی کاربر می باشد

این تابع در مسیر زیر قرار دارد:

wp-includes/query.php.

و به شکل زیر می باشد:

۲۱۱	function is_author( $author = '' ) {
۲۱۲	    global $wp_query;
۲۱۳	
۲۱۴	    if ( ! isset( $wp_query ) ) {
۲۱۵	        _doing_it_wrong( __FUNCTION__, __( 'Conditional query tags do not work before the query is run. Before then, they always return false.' ), '3.1' );
۲۱۶	        return false;
۲۱۷	    }
۲۱۸	
۲۱۹	    return $wp_query->is_author( $author );
۲۲۰	}

این تابع از نسخه ۱.۵ در وردپرس موجود می باشد.

منبع :‌ مردان وردپرس

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۳ بهمن ۱۳۹۵
صادق مهدی لو

زمانی که تنها دوازده سال داشتم ، پدرم برای کادوی تولدم کامپیوتری را خرید. او هرگز نمی دانست که این وسیله زندگی من را تغییر خواهد داد ، و اکنون من یک برنامه نویس هستم...

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.