آموزش وردپرس ، نحوه صفحه بندی(pagination) مطالب

آموزش وردپرس

می توان گفت تمام سایت ها از یک صفحه بندی برخوردار هستند که کار صفحه بندی مطالب را به تعداد مشخصی از پست ها را  در هنگام بار گزاری یک صفحه نمایش  می دهد.این کار باعث بهبود سرعت بارگزاری صفحات می شود.فرض کنید ۱۰۰۰ مطلب دارید و بخواهید هنگام بارگزاری تمام آن ها را  نمایش دهید چیزی جز اینکه بازدید کننده پشیمان بشود و از سایت  برود در بر ندارد زیرا سرعت زیادی را صرف بار گزاری مطالب انجام می دهد.در قسمت آموزش وردپرس ، معرفی پلاگین وردپرسی WP-PageNavi به بررسی پلاگین صفحه بندی پرداختیم  .در این قسمت آموزش وردپرس به  صفحه بندی مطالب  بدون استفاده از افزونه می پردازیم.

ابتدا کد زیر را در صفحه ای که محصولاتتان به صورت آرشیوی نمایش داده می شوند را بگذارید

 <?php                           
 $newscat = '7'; 
 $getpost = new WP_Query();
 $getpost->query('showposts=9&cat='.$newscat.''.'&paged='.$paged); 
 $cp = 0;
 if($getpost->have_posts()) :
  while ($getpost->have_posts()) : $getpost->the_post();
$thumb = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID), 'thumbnail' );
$url = $thumb['0'];

?>
<li class="">
  <div class="">
    <div class="">
      <p><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></p>

      <p>
      <?php the_content(); ?>
    </p>
  </div>
  <div class="" style="background-image: url(<?php echo $url; ?>)" >
  </div>
</div>
</li> 
<?php endwhile;endif;wp_reset_query(); ?>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>

newscat$  شماره دسته بندی است که می توانید عوض کنید و  showposts=9 تعداد پست در یک صفحه را نمایش می دهد..حال برای ایکه تعداد صفحات را نمایش بدهید و بتوانید صفحات را تغییر دهید کد زیر را وارد نمایید.

   <?php
   if($getpost->max_num_pages>1){?>
   <p class="navrechts">
    <?php
    if ($paged > 1) { ?>
    <a href="<?php echo '?paged=' . ($paged -1); //prev link ?>"><</a>
    <?php }
    for($i=1;$i<=$getpost->max_num_pages;$i++){?>
    <a href="<?php echo '?paged=' . $i; ?>" <?php echo ($paged==$i)? 'class="selected"':'';?>><?php echo $i;?></a>
    <?php
  }
  if($paged < $getpost->max_num_pages){?>
  <a href="<?php echo '?paged=' . ($paged + 1); //next link ?>">></a>
  <?php } ?>
</p>
<?php } ?>

http://wpmen.ir/

منبع :‌ مردان وردپرس

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۷ آذر ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.