خبرهای کوتاه
مردان وردپرس آموزش وردپرس آموزش وردپرس ، نمایش لیست دسته بندی ها

آموزش-وردپرس-،-نمایش-لیست-دسته-بندی-ها-wpmen.jpg

دسته بندی ها در وردپرس یکی از بخش های اعظم مطالب می باشند که در اصل موضوعات اصلی سایت خود را با این دسته بندی ها جدا می کنیم. گاهی پیش می آید که بخواهید دسته بندی های سایت  خود را به صورت یک لیست نمایش داد ، برای این کار  می توان از تابع wp_list_categories  استفاده نمایید .به این صورت که شما تمام و یا آرگومان خاصی از دسته بندی ها را می توانید داشته باشید.

پارامتر ها

$args

(رشته | آرایه) (اختیاری) آرایه ای از آرگومان های اختیاری است.

 • ‘show_option_all’ (string) Text to display for showing all categories.
 • ‘show_option_none’ (string) Text to display for the ‘no categories’ option. Default ‘No categories’.
 • ‘orderby’ (string) The column to use for ordering categories. Default ‘ID’.
 • ‘order’ (string) Which direction to order categories. Accepts ‘ASC’ or ‘DESC’. Default ‘ASC’.
 • ‘show_count’ (bool|int) Whether to show how many posts are in the category. Default 0.
 • ‘hide_empty’ (bool|int) Whether to hide categories that don’t have any posts attached to them. Default 1.
 • ‘use_desc_for_title’ (bool|int) Whether to use the category description as the title attribute. Default 1.
 • ‘feed’ (string) Text to use for the feed link. Default ‘Feed for all posts filed under [cat name]’.
 • ‘feed_type’ (string) Feed type. Used to build feed link. See get_term_feed_link(). Default empty string (default feed).
 • ‘feed_image’ (string) URL of an image to use for the feed link.
 • ‘child_of’ (int) Term ID to retrieve child terms of. See get_terms(). Default 0.
 • ‘exclude’ (array|string) Array or comma/space-separated string of term IDs to exclude. If $hierarchical is true, descendants of$exclude terms will also be excluded; see $exclude_tree. See get_terms().
 • ‘exclude_tree’ (array|string) Array or comma/space-separated string of term IDs to exclude, along with their descendants. See get_terms().
 • ‘echo’ (bool|int) True to echo markup, false to return it. Default 1.
 • ‘current_category’ (int|array) ID of category, or array of IDs of categories, that should get the ‘current-cat’ class. Default 0.
 • ‘hierarchical’ (bool) Whether to include terms that have non-empty descendants. See get_terms(). Default true.
 • ‘title_li’ (string) Text to use for the list title <li> element. Pass an empty string to disable. Default ‘Categories’.
 • ‘hide_title_if_empty’ (bool) Whether to hide the $title_li element if there are no terms in the list. Default false (title will always be shown).
 • ‘depth’ (int) Category depth. Used for tab indentation. Default 0.
 • ‘taxonomy’ (string) Taxonomy name. Default ‘category’.
 • ‘separator’ (string) Separator between links. Default ‘<br />’.

Default value: ”

استفاده پیشفرض

به طور پیشفرض ()wp_list_categories موارد زیر را نمایش می دهد.
 • دسته بندی ها بدون لینک
 • مرتب سازی تمام دسته بندی ها بر اساس نام بر اساس ascending  یا صعودی
 • نمایش لیست دسته بندی ها در یک لیست نا مرتب
 • عدم نمایش تعداد پست های دسته بندی
 • نمایش فقط دسته بندی های دارای پست
 • قرار دادن title برای توضیحات دسته بندی
 • به فرزند های هر رده محدود نمی شود.
 • هیچ فید یا خوراک تصویر استفاده نمی شود
 • هیچ دسته بندی را نمی توان صرف نظر کرد و همه دسته بندی ها را نمایش می دهد
 • نمایش دسته بندی فعال با کد کلاس  CSS  دسته بندی جاری یا current-cat
 • نمایش دسته بندی ها به شیوه سلسله مراتبی فاصله دار
 • نمایش دسته بندی به عنوان سر صفحه در یک لیست.
 • نمایش دسته بندی ها
 • بدون محدودیت در عمق دسته بندی ها
 • تمام دسته بندی ها
تاریخ آخرین بروزرسانی : ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
برچسب ها:, , , , , , , , , , , ,

نظرات خود را اینجا بنویسید

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.