پلاگین نویسی وردپرس قسمت سوم

creating-a-wp-plugin

با سلام خدمت شما عزیزان گرامی در قسمت سوم پلاگین نویسی وردپرس هستیم در قسمت دوم به تعریف هوک و نوشتن هوک در پلاگین خودمان پرداختیم.

در این قسمت می خواهیم کار با حلقه ها را به شما آموزش دهیم

حلقه ها همانطور که در PHP می دانید (for ، foreach،while،do while ) برای تکرار یک سری دستور خاص با تعداد معلوم و یا نامعلوم می باشند.مانند نمایش اعداد از یک تا ده و یا نمایش اعدادی که بزرگتر از ۱۰ هستند.

در این قسمت پلاگین نوسی می خواهیم به شما آموزش دهیم که چگونه بعد از مطلب مطلب های مرتبط بیایند.

قبل از آن باید بدانید که حلقه های وردپرس برای نمایش به چه گونه هستند.

 

add_filter('the_content','my_function1');//تعریف هوکی که روی متن یک پست تاثیر می گذارد

function my_function1($content){
     $categories =get_the_terms(get_the_ID(),'category' );//گرفتن دسته بندی های پست جاری
     $categoriesIds=array();

// حلقه برای اینکه شماره دسته بندی ها را بردارد

   foreach ($categories as $category) {
         $categoriesIds[]=$category->term_id;
     }

// حلقه برای کوئری 
     $loop=new WP_Query(array(
         'category_in' => $categoriesIds,//پست ها با دسته بندی های 
         'posts_per_page'=>4,//نمایش تعداد پست در صفحه 
         'post_not_in'=>array(get_the_ID()),//پست ها با این  دسته بندی نباشند 
         'orderby' =>'rand' //انتخاب پست های تصادفی
         ));

     //اگر پستی باشد
    if($loop->have_posts()){
        $content .='RELATED POSTS:<br/><ul>';
            while($loop->have_posts()){
                    $loop->the_post();
                    $content.='<li>"'.get_the_title().'"</li>';

            }
            $content .='</ul>';
    }     
      wp_reset_query();
     return $content;

}


 

البته برای نوشتن این پلاگین باید کمی با وردپرس آشنایی داشته باشید ولی برای فهم حلقه ها بسیار مفید می باشد.

منتظر قسمت بعدی باشید….

منبع :‌ مردان وردپرس

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۱ اسفند ۱۳۹۴
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.