گرفتن اطلاعات کاربر در وردپرس به وسیله get_currentuserinfo

userprofile

در وردپرس هرگاه بخواهید اطلاعات کاربران را نمایش دهید از قبیل ایمیل ، نام ، نام کاربری و … می توانید از کد زیر استفاده نمایید.کد زیر اطلاعات کاربر جاری را نمایش می دهد.به وسیله این


<?php global $current_user;
   get_currentuserinfo();

   echo 'Username: ' . $current_user->user_login . "\n";
   echo 'User email: ' . $current_user->user_email . "\n";
   echo 'User level: ' . $current_user->user_level . "\n";
   echo 'User first name: ' . $current_user->user_firstname . "\n";
   echo 'User last name: ' . $current_user->user_lastname . "\n";
   echo 'User display name: ' . $current_user->display_name . "\n";
   echo 'User ID: ' . $current_user->ID . "\n";
?>

خروجی :

Username: born
User email: born@wpmen.com
User level: 10
User first name: milad
User last name: miladi
User display name: میلاد میلادی
User ID: 23

 

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۲۷ فروردین ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.