گرفتن دسته بندی های یک پست با wp get post categories

wordpress - category image - wpmen.ir

در این قسمت می خواهیم به شما آموزش نمایش دسته بندی های پست را بگوییم.

شما با استفاده از این تابع شناسه پست خود را وارد کرده و دسته بندی های آن را نمایش می دهید.مقدار پیشفرض آن ۰ می باشد نه شناسه پست جاری

بازیابی لیست دسته ها برای یک پست.

ساختار 

wp_get_post_categories ( int $post_id, array $args = array() )

 

لایه سازگار برای تم ها و پلاگین ها . همچنین دارای  یک لایه به دور از پیچیدگی لایه طبقه بندی می باشد.

 

پارامترها

$post_id

یک مقدار عددی اختیاری که شناسه پست را می گیرد.پیش فرض آن شناسه پست جاری نیست بلکه مقدار ۰ می باشد.

$args

 

آرایه ای اختیاری  از آرگومان های دسته بندی 

 

سورس کد 

function wp_get_post_categories( $post_id = 0, $args = array() ) {
  $post_id = (int) $post_id;
 
  $defaults = array('fields' => 'ids');
  $args = wp_parse_args( $args, $defaults );
 
  $cats = wp_get_object_terms($post_id, 'category', $args);
  return $cats;
}

مثالی برای گرفتن دسته بندی ها 

$post_id =11;
$post_categories = wp_get_post_categories( $post_id );
$cats = array();
   
foreach($post_categories as $c){
  $cat = get_category( $c );
  $cats[] = array( 'name' => $cat->name, 'slug' => $cat->slug );
}

نتایج حاصل از () wp_get_post_categories کش شده نمی باشد  بلکه  در یک beign DB تماس ساخته شده و در هر زمان این تابع فراخوانی خواهد شد.

از این تابع با دقت استفاده کنید.

برای عملکرد بهتر می توانید از توابعی مانند ()get_the_category استفاده کنید تا به دسته های  متصل به یک پست را بازگشت دهد

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۱۳ خرداد ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.