گرفتن زیر شاخه های صفحه با get page children در وردپرس

nestedpages-wordpress-add-child

 

با استفاده از این تابع وردپرسی می توانید لیست زیر شاخه های یک صفحه را با استفاده از شناسه صفحه  دریافت نمایید.

ساختار

<?php &get_page_children( $page_id, $pages ) ?>
<?php get_page_children( $page_id, $pages ) ?>

پارامتر ها

$page_id
 
یک مقدار عددی اجباری که شناسه صفحه است
Default: None
$pages
یک آرایه اجباری که لیست آبجکت های یک صفحه می باشد.
Default: None

مقادیر بازگشتی

(array) 

مثال:

<?php
// Set up the objects needed
$my_wp_query = new WP_Query();
$all_wp_pages = $my_wp_query->query(array('post_type' => 'page'));

// Get the page as an Object
$portfolio =  get_page_by_title('Portfolio');

// Filter through all pages and find Portfolio's children
$portfolio_children = get_page_children( $portfolio->ID, $all_wp_pages );

// echo what we get back from WP to the browser
echo '<pre>' . print_r( $portfolio_children, true ) . '</pre>';
?>

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی : ۱۶ خرداد ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.