200

اگر شما بخواهید در سایت وردپرسی تان نظرات کاربران را نمایش دهید در این آموزش همراه ما باشید.

در مرحله اول شما باید نظرات کاربران را در پنل کاربری خودتان فعال کنید. برای اینکار به منوی تنظیمات(settings ) و گفتگو ها(Discussion) بروید و تنظیمات را طبق تصویر زیر انجام دهید.

دقت کنید که موارد ستاره دار را مطابق تصویر انجام دهید.

در مرحله دوم شما به قسمت theme فعال خود در وردپرس بروید که آدرس آن wp-content\themes است.در قالب فعال رفته و اگر صفحه comments.php را نساخته اید آن را بسازید و کد زیر را در آن وارد نمایید.

<?php
/**
 * The template for displaying Comments.
 *
 * If the current post is protected by a password and
 * the visitor has not yet entered the password we will
 * return early without loading the comments.
 */
if ( post_password_required() )
	return;
?>
<div id="comments" class="comments-area">
	<?php // You can start editing here -- including this comment!
	if ( have_comments() ) : ?>
	<h2 class="comments-title">
		<?php
		if( 1 == get_comments_number() ) {
			printf( __( 'One thought on &ldquo;%2$s&rdquo;', 'travelify' ), number_format_i18n( get_comments_number() ), '<span>' . get_the_title() . '</span>' );
		}
		else {
			printf( __( '%1$s thoughts on &ldquo;%2$s&rdquo;', 'travelify' ), number_format_i18n( get_comments_number() ), '<span>' . get_the_title() . '</span>' );
		}
		?>
	</h2>
	<ol class="commentlist">
		<?php wp_list_comments( array( 'callback' => '', 'style' => 'ol' ) ); ?>
	</ol><!-- .commentlist -->
	<?php if ( get_comment_pages_count() > 1 && get_option( 'page_comments' ) ) : // are there comments to navigate through ?>
		<ul class="default-wp-page clearfix">
			<h1 class="assistive-text section-heading"><?php _e( 'Comment navigation', 'travelify' ); ?></h1>
			<li class="previous"><?php previous_comments_link( __( '&larr; Older Comments', 'travelify' ) ); ?></li>
			<li class="next"><?php next_comments_link( __( 'Newer Comments &rarr;', 'travelify' ) ); ?></li>
		</ul>
	<?php endif; // check for comment navigation 
	 // If comments are closed and there are comments, let's leave a little note.

	elseif ( ! comments_open() && '0' != get_comments_number() && post_type_supports( get_post_type(), 'comments' ) ) :
		?>
	<p class="nocomments"><?php _e( 'Comments are closed.', 'travelify' ); ?></p>
<?php endif; 
$args = array(
	'label_submit'=>'ارسال',
'class_submit'         => 'btn btn-primary',
	'fields' => apply_filters(
		'comment_form_default_fields', array(
			'author' =>'<p class="comment-form-author">' . '<input id="author" placeholder="" name="author" type="text" value="' .
			esc_attr( $commenter['comment_author'] ) . '" size="30"' . $aria_req . ' />'.
			'<label for="author">' . __( 'نام' ) . '</label> ' .
			( $req ? '<span class="required">*</span>' : '' ) .
			'</p>'
			,
			'email' => '<p class="comment-form-email">' . '<input id="email" placeholder="" name="email" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author_email'] ) .
			'" size="30"' . $aria_req . ' />' .
			'<label for="email">' . __( 'پست الکترونیک' ) . '</label> ' .
			( $req ? '<span class="required">*</span>' : '' ) 
			.
			'</p>',
			'url'  => '<p class="comment-form-url">' .
			'<input id="url" name="url" placeholder="" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author_url'] ) . '" size="30" /> ' .
			'<label for="url">' . __( 'وبسایت', 'domainreference' ) . '</label>' .
			'</p>'
			)
		),
	'comment_field' => '<p class="comment-form-comment">' .
	'<label for="comment">' . __( 'برای ما پیامی بفرستید' ) . '</label>' .
	'<textarea id="comment" name="comment" placeholder="" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea>' .
	'</p>',
	'comment_notes_after' => '',
	);
	comment_form($args); ?>
</div><!-- #comments .comments-area -->

حال کافیست در صفحه ای که می خواهید کد زیر را بگذارید کد زیر را نمایش دهید.

 <div class="comment">
            <div class="row">
              <?php $comments_count = wp_count_comments( get_the_ID());
              ?>
              <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 text-left"><?php echo $comments_count->total_comments ?> نظر</div>
              <div class="col-md-6 col-sm-6 col-xs-6">نظرات شما</div>
              <?php comments_template(); ?>
            </div>
          </div>

 

و برای تنظیمات برخی متون که در صفحه کامنت نیستند کد زیر را در functions.php وارد نمایید.

function comment_reform ($arg) {
	$arg['title_reply'] = __(' ارسال نظر ');
	return $arg;
}
add_filter('comment_form_defaults','comment_reform');
function custom_comment_form_defaults($defaults){
	$defaults['comment_notes_before'] = '<p class="comment-notes">' . sprintf( __('آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود %s'), '<span class="required">*</span>' ) . '</p>';
	return $defaults;
}
add_filter( 'comment_form_defaults', 'custom_comment_form_defaults' );
تاریخ آخرین بروزرسانی : ۲۹ مرداد ۱۳۹۵
میلاد میلادی

باور هایت را که پرورش دهی به هرچیزی دست خواهی یافت.

یک نظر برای 1

کامنت ها در وردپرس


 1. علی بابایی

  ممنون
  از مطالب خوبتون

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.