آموزش ساخت قالب

کلاس های css پیش فرض وردپرس

اگر شما طراح وب هستید همیشه از کد های css خاص خود استفاده می کنید .اما گاهی پیش می آید قالبی که می خواهید طراحی کنید قرار است در وردپرس تبدیل شود.همانگونه که می دانید وردپرس کلاس های خاصی را داراست که هنگامی که قالب های خود وردپرس را نیز می گیرید آنها را داراست و طراحان وردپرس برای بهتر شدن کار خویش از این کلاس ها استفاده می کنند تا در تبدیل کد ها به وردپرس بتوانند توسعه دهندگان قالب ها دیگر خیال تعویض و یا  دوباره کاری برای طراح نداشته باشد .به عنوان مثال منوهای سایت خود را در نظر بگیرید که برای خیلی از تبدیل کنندگان قالب بسیار دشوار می باشد. حال در اینجا ما برای ...

ادامه مطالب