ابرداده

آموزش وردپرس ، حذف پست های متا delete post meta

در قسمت  گذشته درباره update_post_meta صحبت کردیم.حال میخواهیم درباره delete post meta صحبت کنیم. توضیحات تابع ()  delete_post_meta  تمام مقادیر یک کلید متا (میدان سفارشی) موجود برای پست مشخص شده  را حذف می کند.  ساختار [crayon-5ade637d53f15565177552/] پارامترها $post_id یک مقدار عددی که شناسه پستی  را که میخواهیم حذف کنیم را  مشخص می کند ( الزامی ) Default: None $meta_key یک رشته که کلید متای فیلدی که می خواهیم حذف کنیم را می گیرد( الزامی ) Default: None $meta_value یک رشته که مقدار فیلدی که می خواهید را میگیرد البته این رشته می تواند اختیاری باشد ( برای فیلد هایی که ممکن است یک کلید متا دارای چندین مقدار باشد که شما می توانید از بین آنها مقدار مشخص شده را وارد نمایید ) ممکن است که عدد و ...

ادامه مطالب
دریافت متاداده در وردپرس با get post meta

  بازیابی زمینه پست های متا برای یک پست. وقتی شما یک  متاداده در وردپرس ساختید اگر بخواهید آن را گرفته و نمایش دهید از  get post meta استفاده می کنیم.   ساختار [crayon-5ade637d545a8187409038/]   پارامتر ها post_id$ شناسه پستی که می خواهیم داده های متای آن را بگیریم و به صورت عددی می باشد key$ کلیدی که می خواهیم آن را دریافت کنیم و به صورت رشته ای می باشد single$ به صورت صحیح یا غلط می باشد که مقدار کلید را به صورت تکی و یا تعداد زیاد می گوید.ممکن است یک کلید بیش از چند مقدار داشته باشد. مقدار بازگشتی: مقدار بازگشتی این تابع مقدار کلید شناسه مربوطه می باشد که ممکن است یک مقدار یا چند مقدار باشد. کد منبع : wp-includes/post.php View source مثال ها : گرفتن تمام  متاداده ...

ادامه مطالب
ویرایش پست های متا در وردپرس update post meta

در قسمت های گذشته درباره add_post_meta صحبت کردیم.حال میخواهیم درباره update post meta صحبت کنیم. توضیحات تابع ()  update_post_meta به روز رسانی مقدار یک کلید متا (میدان سفارشی) موجود برای پست مشخص شده است. شما می توانید از آن  به جای تابع ()add_post_meta استفاده کنید. اولین چیزی که از این تابع انجام خواهد داد مطمئن شوید که meta_key$  در حال حاضر در POST_ID$  وجود دارد یا خیر؟اگر آن را ندارد (add_post_meta($post_id, $meta_key, $meta_value به جای نام و نتیجه آن بازگشت داده می شود. اگر متا وجود نداشته باشد مقدار meta_id را باز می گرداند، در غیر این صورت  در  صورت موفقیت مقدار true  و در صورت شکست (اگر مقدار ارسال همان ارزش است که در حال حاضر در پایگاه داده است) مقدار false را  برمی گرداند. لطفا توجه داشته باشید که اگر از  collation داده خود را ...

ادامه مطالب
درک و کار با متاداده(Metadata) در وردپرس

اگر یک وردپرس کار حرفه ای باشید حتما تا به حال به دیتابیس اصلی وردپرس مراجعه کرده اید و همانطور که میدانید وردپرس داده را در جداول ذخیره می کند اما برای راحتی و سرعت بیشتر در اجرا ، داده های اصلی با داده های متا در جداول جدا ذخیره می شوند از این رو در این مقاله سعی بر آن داریم تا درباره همه آنچه با متاداده ها می توان انجام داد صحبت کنیم ، با مردان وردپرس همراه باشید. وردپرس دارای چهار جدول اصلی برای ذخیره فرا داده ها یا همان متادیتاها  می باشدکه هر بخش مربوط به جدولی دیگر است و در حقیقت کامل کننده جدولی دیگر است، در لیست زیر ...

ادامه مطالب