انتقال دیتابیس

معرفی پلاگین وردپرسی WP Migrate DB

هنگام ثبت دامنه هرکسی می خواهد که دامنه آزاد را داشته باشد و بتواند کار کند ، بعد از چندی ممکن است زمینه کاری آنقدر درآمد زا باشد که بخواهیم دامنه ای که مد نظر داریم را خریداری کرده و سایت را با تمام اطلاعات منتقل به سایت جدید کرده از جمله تصاویر و پایگاه داده.در اینجا خوشحال از اینکه دامنه جدید را به دست آوردیم و می توانیم تمام اطلاعات را منتقل کنیم،بعد از انتقال فایل ها  که شامل خود وردپرس می شود نوبت به پایگاه داده می شود.اما وردپرس اینگونه ساخته نشده که تمام اطلاعات به صورت داینامیک در سایت ذخیره شود از جمله آدرس لینک ها که وردپرس به گونه ای ذخیره می کند که ...

ادامه مطالب