روز جهانی

۲۴ آوریل(۵ اردیبهشت) روز جهانی ترجمه وردپرس

روز ترجمه وردپرس  یک ابتکار یک روزه برگزار شده توسط تیم Polyglots وردپرس است که به همکاران جدیدی که می خواهند به ترجمه وردپرس در یکی از 160 زبان وردپرس در دسترس اختصاص داده شده است کمک می کنند.روز ترجمه وردپرس در یکشنبه، 24 آوریل ، با شروع در 00:00 UTC در مدت 24 ساعت پوشش تمام مناطق از زمان مذکور  خواهد شد. چه کار می کنند؟ آموزش های زنده : 24 ساعت آموزش زنده در مورد ترجمه وردپرس به زبان های مختلف و ترجمه کد خود  (جلسه 30 دقیقه ای یا 1 ساعته به زبان های مختلف از جمله آموزش عمومی و جزئیات  آن برای زبان خاص). جلسات بین المللی زبان انگلیسی خواهد بود. برخی  جلسات از مترجمان  با تجربه و کارشناسان بین المللی ارائه شده است. ...

ادامه مطالب