عنوان

عنوان در وردپرس the_title

وقتی در پنل کاربری کار می کنید برای افزودن یک صفحه جدید و یا یک پست جدید عنوان را از شما می خواهد که شما عنوان را وارد می کنید.اما اگر بخواهید آن عنوان را در سایت خود و در صفحه مربوطه چاپ کنید می توانید از the_title در وردپرس استفاده کنید که حتما باید در حلقه وردپرس باشد.   کاربرد [crayon-5ab46fb7f2724280828573/] پارامتر  $before متنی از نوع رشته ای اختیاری که قبل از عنوان می آید Default: None $after   متنی از نوع رشته ای اختیاری که بعد از عنوان می آید Default: None $echo با کمک این پارامتر میتوانید تعیین کنید که عنوان را ...

ادامه مطالب
آموزش وردپرس ،چگونگی ایجاد عنوان (wp_title) سایت در وردپرس

آیا تا به حال متوجه عناوین صفحات وب شده اید؟. عنوان صفحه ها ، در tab(زبانه) مرورگر قابل مشاهده بوده  به راحتی می توان صفحه مورد نظر را در مرورگر(browser) انتخاب کرد. برای ایجاد عنوان از تگ title در html استفاده می شود. انتخاب عنوان (title) مناسب هم برای کاربران و بازدید کننده های سایت و هم برای جستجوگرهای وب مهم می باشد.تگ title درون head قرار گرفته و متنی که درون این تگ ظاهر می شود برای عنوان صفحه وب مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مهمترین تگ های درون صفحه وب به شمار می رود زیرا موتورهای جستجو از آن استفاده می کنند. گوگل و دیگر موتورهای جستجو هنگام ارزیابی صفحه وب روی عنوان آن تکیه زیادی دارند.عنوان ...

ادامه مطالب