نوشته های نویسنده

نمایش تعداد نوشته های نویسنده در وردپرس

در سایت های  ممکن است بیش از یک نویسنده در سایت فعالیت داشته باشد .ممکن است نویسنده های زیادی باشند و هر روزه مطلب قرار دهند .گاهی این نویسنده ها رایگان(در حد کم) و گاهی برای دریافت هزینه (در حد زیاد) مطلب در سایت قرار می دهد.حال اگر بخواهیم بدانیم که یک نویسنده چند مطلب در سایت قرار داده چگونه باید این کار را انجام داد؟ گاهی  مدیران علاقه مند هستند  که تعداد نوشته های  نویسندگان را به کاربران  نمایش دهند. برای این کار کافیست کد زیر را در جایی که می خواهیم تعداد پست ها نمایش داده شود  قرار می دهیم. [crayon-5ab470f44ed3f979100778/] یا میتوان از کد زیر استفاده کرد [crayon-5ab470f44ed4a511568063/]

ادامه مطالب