هوک پارامتر

آموزش وردپرس ، ساخت هوک ( Hook ) با استفاده از پارامتر

اگر هوک ها وجود نداشتند بی شک وردپرس نقض و کم بودی بسیار بزرگی را دارا می بود اما با وجود هوک ها حال می توان هر نشدنی را در وردپرس انجام و به مرحله اجرا در آورد از این رو برای هر وردپرس کاری دانستن دانش ساخت هوک و استفاده از آن بسیار مهم و ضروری است با مردان وردپرس همراه باشید تا با ساخت هوک در وردپرس آشنا شویم. ساخت و تعریف هوک و تابع با کد زیر می توانید تابع و هوک خود را بسازید [crayon-5ade60a0c05df587302535/] حال برای فراخوانی آن کافیست کد زیر را در جایی که می خواهید فراخوانی کنید استفاده کنید. [crayon-5ade60a0c05e8677309050/] به همین سادگی توانستید یک اکشن بسازید و سپس آن را در جای ...

ادامه مطالب