هوک پارامتر

ساخت هوک ( Hook ) وردپرس با استفاده از پارامتر

برای اینکه  در وردپرس بخواهید از هوک ها استفاده کنید را به شما آموزش داده ایم .حال اگر بخواهید هوک ها را با استفاده از پارامتر فراخوانی کرده و توابع شما پارامتر ورودی مانند نام و یا ... را بگیرند و روی آنها عملیات انجام دهند می توانید از کد زیر استفاده نمایید ساخت و تعریف هوک و تابع با کد زیر می توانید تابع و هوک خود را بسازید // 10 is the priority, higher means executed first // 2 is number of arguments the function can accept add_action('wpmen_action_tag', 'wpmen_function', 10, 2) function wpmen_function($param1, $param2) { // do something } حال برای فراخوانی آن کافیست کد زیر را در جاییی که می خواهید فراخوانی کنید do_action('wpmen_action_tag', $parameter1, $parameter2,,,, & so ...

ادامه مطالب