هوک پارامتر

ساخت هوک ( Hook ) وردپرس با استفاده از پارامتر

برای اینکه  در وردپرس بخواهید از هوک ها استفاده کنید را به شما آموزش داده ایم .حال اگر بخواهید هوک ها را با استفاده از پارامتر فراخوانی کرده و توابع شما پارامتر ورودی مانند نام و یا ... را بگیرند و روی آنها عملیات انجام دهند می توانید از کد زیر استفاده نمایید ساخت و تعریف هوک و تابع با کد زیر می توانید تابع و هوک خود را بسازید [crayon-59530c4f84e17033437870/] حال برای فراخوانی آن کافیست کد زیر را در جاییی که می خواهید فراخوانی کنید [crayon-59530c4f84e24096196678/] که تمام پارامتر هایتان در اینجا قرار دارد

ادامه مطالب