پلاگین Categories Images

معرفی پلاگین وردپرسی Categories Images

دسته بندی ها در وردپرس نقش بسزایی دارند و از اهمیت زیادی برخوردار هستند.هر سایتی که ساخته می شود باید موضوع بندی شود و با توجه به نوع فعالیتی که دارد دسته بندی هایی برای آن صورت گیرد تا کاربران در هنگام استفاده از سایت به مشکل و سردرگمی بر نخورند. برای همین امر در وردپرس نیز می توان با کمک گزینه ی دسته ها، دسته بندی های دستی برای سایت ایجاد کرد و از آنها استفاده کرد.وردپرس این امکان را برای مدیران سایت های وردپرسی فراهم کرده تا بتوانند به راحتی دسته ها را ایجاد و پست ها را دسته بندی کرده  از آنها استفاده کنند  در وردپرس به طور پیشفرض دسته بندی ها فقط نام و توضیحات مربوط به ...

ادامه مطالب