پلاگین Regenerate Thumbnails

معرفی پلاگین وردپرسی Regenerate Thumbnails

تصاویر نه تنها در سایت های وردپرسی بلکه در تمام سایت ها نقش به سزایی ایفا می کنند و  مطالب سایت را جلوه بهتری می دهند.هر تصویری که در ورپرس افزوده می شود خود به اندازه های زیر تغییر می کند. [crayon-5ab28fd1ea51f544784076/] این اندازه ها در داخل پنل وردپرس قابل تغییر می باشند که از طریق  آدرس زیر قابل تغییر می باشند.  Settings >> Media تنظیمات >> رسانه  در تصویر زیر تنظیمات مربوط به تنظیمات رسانه موجود می باشد. تصاویر بر روی uploads  در پوشه wp-content  سایت  ذخیره می شوند می باشند که در تصویر زیر مشاهده می کنید.اما تصاویر آپلودی در سایت در قسمت رسانه تنها خود تصویر را به نمایش می گذارد. پوشه uploads قسمت رسانه

ادامه مطالب