چاپ

آموزش وردپرس ، نمایش عنوان صفحه آرشیو دسته بندی ها

در بخش هایی از سایت ممکن است شما در بخش دسته بندی باشید و بخواهید که نام آن را برگردانید یا چاپ کنید، تابع single_tag_title مخصوص این کار نوشته شده است که جزو توابع قدیمی وردپرس است که از اولین نسخه وجود دارد، این تابع در مسیر زیر موجود می باشد: wp-includes/general-template.php این تابع در مسیر بالا و با ساختار زیر در نسخه 4.5.2 موجود می باشد: 1305 function single_cat_title( $prefix = '', $display = true ) { 1306 return single_term_title( $prefix, $display ); 1307 } همچنین دارای پارامتر های زیر می باشد: $prefix (string) (اختیاری) o مقدار قبل از عنوان. مقدار پیش فرض: '' $display (bool) نمایش یا عدم نمایش 0 ...

ادامه مطالب