ban ip

معرفی پلاگین وردپرسی Loginizer

  Loginizer یک پلاگین وردپرس که به  شما که در مقابل حمله نیروی بی رحم کمک می کند. Loginizer  به شما کمک میکند در برابر حمله bruteforce و  با مسدود کردن برای ورودی های یک  IP پس از حداکثر مجاز آن شما را کمک می کند. شما می توانید لیست سیاه و IPS  را به لیست سفید برای ورود با استفاده از Loginizer استفاده نمایید. ویژگی ها بلاک  IP پس از حداکثر مجدد مجاز

ادامه مطالب