before

عنوان در وردپرس the_title

وقتی در پنل کاربری کار می کنید برای افزودن یک صفحه جدید و یا یک پست جدید عنوان را از شما می خواهد که شما عنوان را وارد می کنید.اما اگر بخواهید آن عنوان را در سایت خود و در صفحه مربوطه چاپ کنید می توانید از the_title در وردپرس استفاده کنید که حتما باید در حلقه وردپرس باشد.   کاربرد  <?php the_title( $before, $after, $echo ); ?>  پارامتر  $before متنی از نوع رشته ای اختیاری که قبل از عنوان می آید Default: None $after   متنی از نوع رشته ای اختیاری که بعد از عنوان می آید Default: None $echo با کمک این پارامتر میتوانید تعیین کنید که ...

ادامه مطالب
لینک ویرایش مطلب در وردپرس edit post link

با استفاده از کد زیر در وردپری می توانید مطلبی که گذاشته اید را ویرایش کنید(هنگامی که در سیستم وردپرس لاگین هستید). <?php edit_post_link('edit', '<p>', '</p>'); ?> باید بدانید که این کد را در بین حلقه مطلب بگذارید تا به درستی کار کند   <?php if ( have_posts() ) { while ( have_posts() ) { the_post(); edit_post_link(); // // Post Content here // } // end while } // end if ?> حال به توضیح کلی آن می پردازیم <?php edit_post_link( $link, $before, $after, $id ); ?>   $link متن مربوط به لینک که اختیاری و از نوع متنی می باشد پیشفرض: __('Edit This') $before متن قبل از لینک پیشفرض: None $after متن بعد از لینک پیشفرض: None $id شماره پست  پیشفرض: None همچنین می توانید از کد زیر ...

ادامه مطالب
استایل دادن به منوها در وردپرس

اگر می خواهید منوهایتان داینامیک باشند و در قسمت نمایش فهرست ها پنل ادمین خود در وردپرس  بتوانید استایل منو ها را تغییر دهید از این آموزش استفاده کنید .در این آموزش هم نحوه نمایش منو ها را به شما آموزش می دهیم و هم نحوه استایل دهی آن. ابتدا باید کد زیر را در functions.php بزنید تا منوهای شما اگر در قالبتان وجود ندارند فعال شوند.برای تم های پیش فرض و وردپرسی شده اکثرا این گزینه را نمی خواهید بگذارید ولی اگر در قسمت نمایش گزینه فهرست ها وجود نداشت این کد را بگذارید //defenition of top mnenu function register_top_menu(){ register_nav_menus( array( 'top_menu' =>__('منوهای بالا') ) ); } add_action('init','register_top_menu'); ائلین چیزی که باید بدانید اینست که وردپرس منو ها را به صورت نامرتب شده(عدم دلخواه شما ) لیست ...

ادامه مطالب