before

عنوان در وردپرس the_title

وقتی در پنل کاربری کار می کنید برای افزودن یک صفحه جدید و یا یک پست جدید عنوان را از شما می خواهد که شما عنوان را وارد می کنید.اما اگر بخواهید آن عنوان را در سایت خود و در صفحه مربوطه چاپ کنید می توانید از the_title در وردپرس استفاده کنید که حتما باید در حلقه وردپرس باشد.   کاربرد  <?php the_title( $before, $after, $echo ); ?>  پارامتر  $before متنی از نوع رشته ای اختیاری که قبل از عنوان می آید Default: None $after   متنی از نوع رشته ای اختیاری که بعد از عنوان می آید Default: None $echo با کمک این پارامتر میتوانید تعیین کنید که ...

ادامه مطالب
لینک ویرایش مطلب در وردپرس edit post link

با استفاده از کد زیر در وردپری می توانید مطلبی که گذاشته اید را ویرایش کنید(هنگامی که در سیستم وردپرس لاگین هستید). <?php edit_post_link('edit', '<p>', '</p>'); ?> باید بدانید که این کد را در بین حلقه مطلب بگذارید تا به درستی کار کند   <?php if ( have_posts() ) { while ( have_posts() ) { the_post(); edit_post_link(); // // Post Content here // } // end while } // end if ?> حال به توضیح کلی آن می پردازیم <?php edit_post_link( $link, $before, $after, $id ); ?>   $link متن مربوط به لینک که اختیاری و از نوع متنی می باشد پیشفرض: __('Edit This') $before متن قبل از لینک پیشفرض: None $after متن بعد از لینک پیشفرض: None $id شماره پست  پیشفرض: None همچنین می توانید از کد زیر ...

ادامه مطالب
آموزش وردپرس ، استایل دادن به منوها

یکی از ارکان اصلی هر سایت منو های آن سایت می باشد.در وردپرس منو ها به صورت داینامیک می باشد به صورتی که کاربران با قراردادن لینک های مورد نظر منو های خود را می سازند.هر سایتی ممکن است منوهای منحصر به فرد خود را داشته باشد با طراحی های خاص.بعضی منو ها مگا منو(mega menu) و بعضی به صورت ساده می باشند. اگر بخواهیم استایل منو ها را تغییر داده و به سبک دلخواه در بیاوریم باید کلاس های پیشفرضی که وردپرس به منو ها داده را بدانیم.در این قسمت از آموزش وردپرس  نحوه نمایش منو ها و نحوه استایل دهی آن ها را نیز نمایش می دهیم.اما بهتر است از یک طراح وب نیز ...

ادامه مطالب