Blogger

بیش از ۲۶ درصد وب سایت های جهان زیر سلطه وردپرس

وردپرس نامی آشنا در دنیای وب، سیستم مدیریت محتوایی که دیگر سراسر وب را به زیر سلطه خود در آورده است. به گزارش W3Techs تا انتهای ماه May سال 2016 تعداد وب سایت هایی که از وردپرس استفاده می کنند به بیش از 26.6 درصد از کل وب سایت هایی جهان رسیده است. این در حالیست که Joomla در جایگاه دوم با میزان 2.7 درصد می باشد و Drupal , magento , blogger به ترتیب 1.3 , 2.2 , 2.7 در جایگاه های بعدی قرار دارند. در این گزارش آمده که همچنان 55.6 درصد از وب سایت ها از cms های اختصاصی استفاده می کنند. 

ادامه مطالب