Category Name

آموزش وردپرس ، گرفتن اطلاعات یک Post type دلخواه

وردپرس به صورت پیشفرض Post type های پیشفرض خود را دارد مانند page وpost ، و برای نمایش آن کافیست که از query های وردپرس استفاده شود.حال اگر بخواهیم یک Post type دلخواه بسازیم و آنها را نمایش دهیم چگونه این کار انجام می شود.برای ساخت یک post type می توانیم از آموزش  ساخت یک post type دلخواه برای وردپرس  استفاده کنیم.حال برای نمایش اطلاعات آن می توانیم از کد زیر استفاده کنیم.کد زیر یک مثال می باشد که اول دسته بندی ها را گرفته و سپس پست های آن را می سازد و یک مثال کامل می باشد. مثال: [crayon-59752659ee1e6113745409/] توضیحات کد بالا: args$ پارامتر های معتبر را برای نوع پستی ما ...

ادامه مطالب
گرفتن شناسه دسته بندی از طریق نام آن با get cat ID

اگر شما در وردپرس نام یک دسته بندی را داشته باشید و  بخواهید از طریق آن شناسه دسته بندی را بخواهید می توانید از آموزش زیر استفاده کنید   ساختار [crayon-59752659ef63d832998045/] پارامترها $cat_name   یک رشته اختیاری با پیشفرض عمومی که می تواند نام هر دسته بندی باشد Default: 'General' مقادیر بازگشتی (integer if 0, string if ID)  اگر مقدار بازگشتی وجود نداشته باشد مقدار ۰ را برمی گرداند در غیر اینصورت شناسه دسته بندی را بر می گرداند   مثال  این یک مثال بسیار ساده می باشد که چگونه در حلقه های وردپرس می باشد [crayon-59752659ef64a777951886/]        

ادامه مطالب