category_in

پلاگین نویسی وردپرس قسمت سوم

با سلام خدمت شما عزیزان گرامی در قسمت سوم پلاگین نویسی وردپرس هستیم در قسمت دوم به تعریف هوک و نوشتن هوک در پلاگین خودمان پرداختیم. در این قسمت می خواهیم کار با حلقه ها را به شما آموزش دهیم حلقه ها همانطور که در PHP می دانید (for ، foreach،while،do while ) برای تکرار یک سری دستور خاص با تعداد معلوم و یا نامعلوم می باشند.مانند نمایش اعداد از یک تا ده و یا نمایش اعدادی که بزرگتر از 10 هستند. در این قسمت پلاگین نوسی می خواهیم به شما آموزش دهیم که چگونه بعد از مطلب مطلب های مرتبط بیایند. قبل از آن باید بدانید که حلقه های وردپرس برای نمایش به چه گونه هستند.   [crayon-59724ba5ed36b657616467/]  

ادامه مطالب