compare

پیدا کردن مقدار داده serialized شده در meta_query وردپرس

  WP_Meta_Query یک کلاس تعریف شده در فایل wp-includes/ meta.php که تولید SQL لازم برای نمایش داده مربوط به متا. در نسخه 3.2.0 معرفی شد و تا حد زیادی پرس و جو پست های زمینه های سفارشی را بهبود بخشید . meta_key (string) - Custom field key. ( You must sanitize this yourself ) meta_value (string|array) - Custom field value. ( You must sanitize this yourself ) meta_type (number) - Custom field type (see type below for options). meta_compare (string) - Operator to test the 'meta_value' (see compare below for possible values).   با استفاده از کد زیر می تواتید در بین متا کوئری های وردپرس داده های سری شده  را پیدا کنید.کد زیر را در هر جایی که می خواهید متا کوئری بزنید  قرار دهید.   [crayon-5a8a86f2d7a62249557649/] همچنین نحوه نمایش آن به صورت زیر می باشد  [crayon-5a8a86f2d7a6c138921187/]  

ادامه مطالب