CPT

معرفی پلاگین وردپرسی Custom Post Type UI

در قسمت آموزش ساخت یک نوع پستی دلخواه برای برنامه نویسان و کسانی که کما بیش با کد نویسی  آموزش دادیم که چگونه یک پست تایپ دلخواه بسازند حال برای کسانی که به کد نویسی آشنایی ندارند یک پلاگین معرفی می کنیم.البته سعی ما در این است که شما عزیزان از پلاگین های مورد نیاز و ضروری تر استفاده نمایید. پلاگین Custom Post Type UI با یک رابط کاربری برای شما محیطی فراهم کرده تا بتوانید نوع پستی خود را در ورپرس بسازید. لطفا توجه داشته باشید که این افزونه نمی خواهد که مسئولیت رسیدگی به نمایش انواع پست ثبت شده  و طبقه بندی موضوعات را انجام دهد.فقظ شما می توانید نوع پستی خود را بسازید.

ادامه مطالب