current_user

آموزش وردپرس ، ایمیل بعد از ورود

اگر شما سایتی دارید که  می خواهیید کاربرانتان  بعد از ورود شدن ایمیلی دریافت کنند می توانید از کد زیر استفاده کنید. این کد بعد از اینکه کاربران به طور موفق آمیز وارد حساب خود شوند  [crayon-5ab407f3a1ee6108812578/]      

ادامه مطالب
گرفتن اطلاعات کاربر در وردپرس به وسیله get_currentuserinfo

در وردپرس هرگاه بخواهید اطلاعات کاربران را نمایش دهید از قبیل ایمیل ، نام ، نام کاربری و ... می توانید از کد زیر استفاده نمایید.کد زیر اطلاعات کاربر جاری را نمایش می دهد.به وسیله این [crayon-5ab407f3a284b364642050/] خروجی : [crayon-5ab407f3a2852401055711/]  

ادامه مطالب