deal

و سرانجام Verizon , یاهو را خرید !

دیگر خودمان را آماده این موضوع کرده بودیم که خبر فروخته شدن کمپانی معظم یاهو را بشنویم این چند وقته بازار مذاکرات به شدت داغ بود خیلی از بزرگان از جمله مایکروسافت ، گوگل ، فیسبوک تمایل خود را برای به دست گرفتن سکان هدایت این یکی از قدیمی ترین شرکت های  وب را به دست گیرند تا شاید از این شکست های پی در پی به سمته دروازه های پیروزی بروند، تا اینکه لحظاتی پیش رسما تایید شد،  Verizon غول صنایع مخابرات با توافقی که با مدیران یاهو کرده با پرداخت 4.83 میلیارد دلار به صورت نقد پرداخت کند تا بخش تجارت الکترونیک یاهو از جمله سایت ، فروشگاه ،‌ خبری ،‌ موتور جستجو  ، میل و همه ...

ادامه مطالب