Debugging

عیب یابی در وردپرس

اشکال زدایی کد PHP بخشی از هر پروژه است، اما وردپرس همراه با سیستم اشکال زدایی خاص برای ساده سازی روند و همچنین کد استاندارد در سراسر هسته ، پلاگین ها و تم طراحی شده است. این صفحه در مورد ابزارهای اشکال زدایی مختلف در وردپرس و چگونگی  برنامه نویسی و همچنین افزایش کیفیت کلی و حین عمل از کد خود را سازنده تر می کند. توجه:  WP_DEBUG در پلاگین ها و تم ها اجباری نیست اما برای توسعه دهندگان پلاگین و تم  از حالت WP_DEBUG در حالی که مشغول کار بر روی کد  برنامه ای برای انتشار عمومی  هستند بسیار توصیه می شود ، اگر پلاگین یا تم شما دچار مشکل باشد اشتباهات آن را به شما اعلان می دارد و سایر توسعه دهندگان را از ...

ادامه مطالب