default thumbnail

معرفی پلاگین وردپرسی Default Thumbnail Plus

  یک تصویر کوچک پیش فرضدر صورت نبودن  تصویر پست  به پست ها اضافه می کند . با استفاده از این پلاگین می توانید تصاویر پیش فرض برای پست ها قرار دهید .همچنین  برای دسته خاص، برچسب ها، و یا طبقه بندی های سفارشی نیز می توانید از این پلاگین استفاده کنید. پشتیبانی از زمینه های سفارشی نیز به شما خیالی آسوده در برابر ساخت پست سفارشی می دهد      

ادامه مطالب