delete_post_meta

آموزش وردپرس ، حذف پست های متا delete post meta

در قسمت  گذشته درباره update_post_meta صحبت کردیم.حال میخواهیم درباره delete post meta صحبت کنیم. توضیحات تابع ()  delete_post_meta  تمام مقادیر یک کلید متا (میدان سفارشی) موجود برای پست مشخص شده  را حذف می کند.  ساختار [crayon-5a8a8721ea9f8450230509/] پارامترها $post_id یک مقدار عددی که شناسه پستی  را که میخواهیم حذف کنیم را  مشخص می کند ( الزامی ) Default: None $meta_key یک رشته که کلید متای فیلدی که می خواهیم حذف کنیم را می گیرد( الزامی ) Default: None $meta_value یک رشته که مقدار فیلدی که می خواهید را میگیرد البته این رشته می تواند اختیاری باشد ( برای فیلد هایی که ممکن است یک کلید متا دارای چندین مقدار باشد که شما می توانید از بین آنها مقدار مشخص شده را وارد نمایید ) ممکن است که عدد و ...

ادامه مطالب
نمایش آمار بازدید کنندگان

با کد زیر شما می توانید بازدید کنندگان خود را مشاهده نمایید: کد زیر را در فایل functions,php قرار داده سپس در مکان های مورد نظر آن را فراخوانی کنید به طور مثال در فایل single.php که برای نمایش یک پست به کار می رود. تابع اول تعداد بازدید ها را نمایش می دهد و تابع دوم بازدید ها را افزایش می دهد و در دیتابیس ذخیره می کند. [crayon-5a8a8721eb08d333132227/] حال کد زیر را در قسمتی که میخواهید پست نمایش داده شود نمایش دهید که در single.php می باشد [crayon-5a8a8721eb094222511006/]   روش دیگر اولین چیزی که ما باید انجام دهیم این است که یک تابع برای نمایش تعداد ارسال ها و ذخیره آن به عنوان یک زمینه سفارشی برای هر پست داشته باشیم. برای ...

ادامه مطالب