docx

معرفی پلاگین وردپرسی Mammoth .docx converter

اگر شما بخواهید یک فایل ورد با پسوند docx. را در سایت خود بگذارید این پلاگین آن فایل ورد را به یک فایل html ساده و معنایی و تمیز تبدیل  می کند.به عنوان مثال هر پاراگراف با سبک Heading1 به عناصر  H1 ، به  یک ظاهر طراحی شده (فونت، اندازه متن، رنگ، و غیره) از عنوان تبدیل می شود. دقت داشته باشید که یک عدم تطابق بزرگ بین ساختار استفاده شده توسط های DOCX و ساختار HTML وجود دارد، به این معنی که تبدیل   مناسب برای اسناد پیچیده تر زیاد جالب نمی باشد و فقط از style  معنایی علامت دار در سند شما را تبدیل می کند. ویژگی های در حال  پشتیبانی: Headings Lists Tables.  Footnotes and endnotes Images Bold, italics, superscript and subscript Links Text boxes  

ادامه مطالب