edit category form fields

توابع وردپرس ، edit category form fields

هوک یا اکشن edit_category_form_fields  برای اقدامات  اضافی بر روی صفحه ویرایش دسته ها (category ) می باشد.برای مثل شما یک فرم با فیلدهایی برای ذخیره سازی برای یک دسته بندی استفاده می کنید.مثلا برای یکی دسته بندی تصویری را فراهم کنید و... هوک یک پارامتر باز می گرداند.object تگ را باز می گرداند. ساختار [crayon-59542df25fab3006799035/] در واقع تابع در function_name می توانید کد های خود برای ویرایش دسته بندی ها قرار دهید.   مثال : [crayon-59542df25fac1485664707/]   در مثال بالا ما یک فیلد متنی برای یک  شناسه پستی خاص قرار دادیم که هنگام مشاهده این دسته بندی  آن را نمایش دهد.          

ادامه مطالب