endwhile

آموزش وردپرس ، حلقه های نمایش برای نمایش مطالب

وردپرس برای نمایش اطلاعات دریافتی خود دارای حلقه می باشد که این حلقه ها ممکن است خود فراخوانی شونده مانند حلقه صفحه single.php و یا با فراخوانی شما مانند خواندن 5 مطلب آخر باشد.از پرکاربردترین امکانات وردپرس حلقه ها (loops) می باشد  که با استفاده از آن می توان محتویات  نوشته ها و یا  برگه ها  را در پوسته وردپرس نمایش داد. می توان در یک صفحه از دو یا چند حلقه استفاده کرد مانند نمایش اطلاعات پست یک صفحه و در پایین آن مطالب مرتبط.برای درک بهتر حلقه ها باید بگویم که بدون استفاده از آنها هیچ کاری نمی توانید انجام دهید، هیچ کار. باید بدانید که حلقه ها در وردپرس چیز عجیبی نیست و یک چارچوبیست که توسط آن می ...

ادامه مطالب