esc html

فرار برای بلوک های HTML با esc_html در وردپرس

این تابع عمل escape را روی تگ های html انجام می دهد. ساختار   [crayon-59542f1f3b052612340263/] پارامترها $text (string) (required) Text to escape Default: None مقدار بازگشتی HTML (string)  Escaped HTML string. مثال [crayon-59542f1f3b062586553138/] که مقدار html$ شامل کد زیر می شود [crayon-59542f1f3b069190032924/]   که در داخل یک صفحه html به صورت زیر انجام می شود [crayon-59542f1f3b06f721841460/]      

ادامه مطالب