esc_html

گرفتن دسته بندی ها در وردپرس با get the category

  نمایش دسته بندی های یک پست  اگر شما بخواهید دسته بندی های یک پست را نمایش دهید می توانید از آموزش زیر استفاده کنید. شما می توانید از این تابع هم درون حلقه پست ها استفاده کرده و یا بیرون حلقه با شناسه پست دسته بندی های یک پست را فراخوانی کنید نکته:دقت داشته باشید این تابع مقادیر پیش فرض طبقه بندی  category را بر می گرداند   ساختار  [crayon-5ae1ccd529ef2940778167/] پارامترها $id   نوع عددی اختیاری که شناسه پست را گرفته و دسته بندی آن را بر می گرداند در صورت اینکه شناسه پست را نگذارید دسته بندی پست جاری را بر میگرداند   Default value: false سورس کد: [crayon-5ae1ccd529efe268435197/] مثال:نمایش تمام دسته بندی ها [crayon-5ae1ccd529f03240616946/] مثال:نمایش تصاویر دسته بندی ها [crayon-5ae1ccd529f07005979947/] مثال:نمایش نام ...

ادامه مطالب
فرار برای بلوک های HTML با esc_html در وردپرس

این تابع عمل escape را روی تگ های html انجام می دهد. ساختار   [crayon-5ae1ccd52a71e493627693/] پارامترها $text (string) (required) Text to escape Default: None مقدار بازگشتی HTML (string)  Escaped HTML string. مثال [crayon-5ae1ccd52a725671924357/] که مقدار html$ شامل کد زیر می شود [crayon-5ae1ccd52a729665515208/]   که در داخل یک صفحه html به صورت زیر انجام می شود [crayon-5ae1ccd52a72d087323091/]      

ادامه مطالب