Google Capital

گوگل با ارزش ترین شرکت دنیا شد!

برای بار دوم گوگل عنوان با ارزش ترین کمپانی دنیا را از اپل ربود و در جایگاه نخست ایستاد. هم اکنون شرکت Alphabet  که گوگل نیز زیر مجموعه این شرکت محسوب می شود با ارزشی معادل 570 میلیارد دلار در جایگاه نخست و کمپانی اپل با ارزشی 535 میلیارد دلاری در جایگاه دوم قرار دارد، قبلا نیز در سال 2010 این اتفاق افتاده بود. Alphabet که در سال 2015 تاسیس شد متشکل است از شرکت های Google, Nest Labs, Google Fiber, Calico, X, GV, Verily,Google Capital که قبل از این همه این شرکت ها زیر مجموعه شرکت گوگل بودند.

ادامه مطالب