ip

معرفی پلاگین وردپرسی Loginizer

بازهم امنیت.وقتی به پلاگین و یا مطالبی که درباره امنیت وردپرس برخورد می کنم درباره آنها بحث بین گروه وردپرسی ها راه می اندازم تا ببینم به امنیت سایت خود چقدر اهمیت می دهند و اینکه تعداد کمی به امنیت سایت خود اهمیت می دهند شاید از دانش کم و یا سهل انگاری می باشد که فکر می کنم گزینه دوم نزدیک تر است چون یک نصب وردپرس برای افراد کاری پیچیده نیست اما رعایت کمی قوانین وقت آنها را میگیرد و فاجعه زمانی به بار می آید که سایتی که ساخته اند در آن واحد هک شده و به مشتریان خود می گویند که سرور هاست رسانی ضعیف بوده است(عذر بد تر از گناه).حال در این قسمت ...

ادامه مطالب