locate_template

آموزش وردپرس ، معرفی تابع get_template_part

با استفاده از این تابع می توانید یک template part را در یک قسمت دیگر اضافه کنید.این کار باعث آسان تر شدن برای استفاده مجدد بخش های  کد ها برای سرباری تم فرزند می باشد.شامل یک قسمت نام قالب برای یک قالب اگر یک نام مشخص شده باشد  قسمت  افزوده می شود.اگر قالب شامل هیچ نام قالبی باشد سپس هیچ الگویی افزوده نمی شود.قالب ممکن است از require و یا require_once استفاده کند ، پس شما ممکن است یک template part  را چندین بار استفاده نمایید. ساختار [crayon-5ae111b58fbaa623270555/] پارامترها slug$ یک رشته اجباری برای نام slug برای تولید قالب name$ یک رشته اختیاری شامل بخش دوم قالب  اضافه کنید Default value: null پارامتر name$ یک قسمت خاص را مشخص می کند.مثلا اگر شما یک فایل با content-home ساخته باشید home  نام آن می باشد.   مثال [crayon-5ae111b58fbb4478107476/]   سورس کد [crayon-5ae111b58fbb8043795552/]      

ادامه مطالب